Računovodstvo:
racunovodstvo@tera-umag.hr

+385 52 720 003


Financije:
financije@tera-umag.hr

+385 52 741 340

Podaci o poduzeću:
Tera d.o.o.
Vinogradska 17
52470 Umag

OIB: 13824554156
EORI broj: HR13824554156
ŽR  Erste: 2402006-1100389884
IBAN: HR3624020061100389884
SWIFT  (BIC): ESBCHR22

ŽR IKB-Umag: 2380006-1145002573
IBAN: HR2423800061145002573
SWIFT (BIC): ISKBHR2X

ŽR PBZ: 2340009-1110359775
IBAN: HR0223400091110359775
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Tera društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i usluge Umag upisano je u registar trgovačkog Suda u Rijeci – stalna služba u Pazinu pod brojem MBS 040064232. Temeljni kapital 6.636.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave: Muris Hadžić , Tamara Hadžić.

  • POSJETITE NAŠE POSLOVNICE

PRODAJNI CENTRI

UMAG

Ungarija 39/h, Umag

Nazovite nas

+385 52 741 340

Pošaljite mail
Pošaljite fax

+385 52 752 641

NOVIGRAD

St. Vinjeri 27 I, Novigrad

Nazovite nas

+385 52 726 330

Pošaljite mail
Pošaljite fax

+385 52 726 331

BUJE

Gospodarska 10, Buje

Nazovite nas

+385 52 772 916

Pošaljite mail
Pošaljite fax

+385 52 721 733